برخي زنان مبتلا به پوكي استخوان مي توانند پس از پنج سال دريافت داروي حفاظت كننده استخوان، مصرف آن را قطع كنند بي آنكه خطر شكستگي استخوان در آنها افزايش يابد.

به گزارش دکترسلام به نقل از پايگاه خبري بي.بي.سي؛ گروهي از داروها به نام بي فسفرنات ها براي تقويت استخوان ها در زناني كه پس از يائسگي در معرض خطر شكستگي قرار مي گيرند؛ تجويز مي شود.
بنابر اين گزارش، پزشكان مطمئن نيستند زنان چه مدت بايد اين داروها را مصرف كنند و برخي زمان مصرف آن را نامحدود در نظر مي گيرند.
همچنين نياز به تعيين دوره بهينه تجويز بي فسفرنات ها از سوي زنان يائسه اي كه به علت تغييرات هورموني استخوان هاي ضعيف تري دارند مشخص شده است.
يادآور مي شود: به گفته محققان لازم است مطالعه بيشتري صورت گيرد تا مدت زمان بهينه دريافت دارو و سن مناسب آن به طور دقيق مشخص شود.