برنامه های منظم واکسیناسیون توانسته به ریشه کن شدن بسیاری از بیماری ها کمک کند. هم چنین مطالعاتی انجام گرفته که نشان می دهد، تا سال ۲۰۲۰ میلادی برنامه‌های واکسیناسیون جان ۲۰ میلیون انسان را در فقیرترین کشورهای جهان حفظ می‌کند.

مصون‌سازی و واکسیناسیون نه تنها از مرگ و میر پیشگیری می‌کند بلکه روشی موثر برای صرفه جویی گسترده در هزینه‌های خدمات درمانی در مناطقی از جهان است که صرف ناچیزترین هزینه‌ها هم اهمیت دارد.

یک تیم تحقیقات بین‌المللی به ارزیابی تاثیر اقتصادی واکسیناسیون در کشورهایی با میزان درآمد پایین پرداخته و دریافتند این روش به شدت مقرون به صرفه است.

در این بررسی متخصصان به مطالعه تاثیر ائتلاف جهانی واکسن Gavi پرداختند؛ یک سازمان جهانی که هدف اصلی آن بهبود دسترسی به واکسیناسیون در فقیرترین کشورهاست.

این تیم تخصصی به بررسی روی ۷۳ کشور جهان پرداختند که درآمد سرانه ناخالص ملی آنها در سال ۲۰۰۳ کمتر از یک هزار دلار بوده است. همچنین با جمع آوری اطلاعات پوشش سالانه واکسن روی ۱۰ بیماری شایع قابل پیشگیری با واکسن و پیش بینی‌های سازمان Gavi به مدلی برای ارزیابی تاثیر اقتصادی این اقدامات پرداختند.

به گزارش ساینس الرت، به گفته کارشناسان تا سال ۲۰۲۰ واکسن‌های ۱۰ بیماری جان ۲۰ میلیون انسان را حفظ کرده و همچنین از ۵۰۰ میلیون مورد بیماری و ۹ میلیون مورد ناتوانی طولانی مدت جلوگیری می‌کند.

منبع: ایسنا