دارو

در جدیدترین پژوهش های که در خصوص قرص هیدروکلروتیازید توسط محققان دانمارکی صورت گرفته است، به این موضوع رسیده اند که مصرف این قرص باعث افزایش 29 درصدی ابتلا به سرطان پوست می شود. قرص هیدروکلروتیازید برای کنترل و درمان فشارخون مورد استفاده قرار می گیرد.

محققان دانمارکی عنوان می کنند افرادی که قرص مدّر هیدروکلروتیازید را برای کنترل و درمان فشارخون بالا مصرف می کنند بیش از سایر افراد در معرض ابتلا به سرطان پوست قرار دارند.

درحالیکه در گذشته مشخص شده بود دارو هیدروکلروتیازید با افزایش ریسک آفتاب سوختگی ارتباط دارد، مطالعه فعلی نشان می دهد که این دارو احتمال ابتلا بیمار به دو نوع سرطان پوست را افزایش می دهد: سرطان سلول پایه ای و سرطان سلولی فلسی.

در این مطالعه، محققان داده های مربوط به تجویز هیدروکلروتیازید را از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۲ و همچنین گزارشات مربوط به ثبت سرطان پوست را از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ بررسی کردند.

محققان دانشگاه دانمارک جنوبی دریافتند افرادی که حداقل به مدت ۶ ماه هیدروکلروتیازید مصرف کرده بودند ۲۹ درصد بیشتر در معرض ابتلا به سرطان سلول پایه ای و حدوداً چهار برابر بیشتر از افراد دیگر مبتلا به سرطان سلولی فلسی شده بودند.

آنتون پاتگارد، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما در حال حاضر می دانیم که هیدروکلروتیازید پوست را در برابر اسیب ناشی از اشعه UV خورشید آسیب پذیرتر می کند.»

وی در ادامه تاکید می کند: «ما هنوز پی نبرده ایم که ایا هیدروکلروتیازید موجب افزایش ریسک سرطان پوست غیرملانوما می شود یا نه.»

این مطالعه شامل بیش از ۷۱ هزار فرد مبتلا به سرطان سلول پایه ای، ۸۶۰۰ بیمار مبتلا به سرطان سلولی فلسی، و گروه کنترل متشکل از بیش از ۳۱۳ هزار نفر از جمعیت دانمارک بود که مبتلا به این بیماری ها نبودند.

منبع: خبرگزاری مهر