dedication

در هر جامعه ای، انسان ها بدون آنکه انتظار جبران داشته باشند، برای دیگران فداکاریهای انجام می دهند اما اگر این فداکاری به قیمت ناراحتی و تحت فشار قرارگرفتن آنها تمام شود  آنموقع ضررهای متوجه شان می شود

پنج مشکل روحی رایج که اغلب افراد از وجود آن آگاهی ندارند، لیست شده‌اند. شاید شما تعدادی از این‌ها را در خود بیابید و حالا زمان آن رسیده است که کاری بکنید؛ در این مطلب به شما نشان می‌دهیم که چگونه این کار را به نحو احسن انجام دهید!

1. روحیه فداکاری

آیا متوجه شده‌اید که گفتن «بله» بسیار آسان‌تر از گفتن «نه» است؟ آیا تا به حال نیاز‌ها یا تمایلات خود را حتی زمانی که آن‌ها برای شما خیلی مهم بوده‌اند، به خاطر کمک به مردم (یا حیوانات!) کنار گذاشته‌اید؟ آیا احساس می‌کنید که انسان خوبی هستید و اگر نیاز‌های خود‌ را در راه خوشحال کردن فرد دیگری قربانی کنید، فرد بهتری می‌شوید؟ اگر شما به هر کدام از این پرسش‌ها پاسخ مثبت بدهید، به احتمال زیاد شما: الف) در زندگی خود احساس بیهودگی می‌کنید. ب) احساس می‌کنید دیگران قدر شما را نمی‌دانند. ج) احساس خستگی و پوچی می‌کنید.

همچنین شاید حس می‌کنید که اگر به کسی لقب «خودخواه» بدهند، بد‌ترین نوع توهین است و باید تصمیماتی بگیرید که نقطه مقابل این صفت باشید و کسی نتواند این لقب را به شما بدهد. اغلب در این جا است که روحیه فداکاری و شهادت طلبی آشکار می‌شود و این خوب نیست. اگر شما این حالت روحی را زیر پا بگذارید، به این معنی نیست که هرگز نمی‌توانید به افراد دیگر کمک کنید. بلکه این کار به شما اجازه می‌دهد که در مورد این که به چه کسی و چه زمانی کمک کنید، تصمیمات بهتری بگیرید و همچنین یاد می‌گیرید در حالی که به دیگران کمک می‌کنید، به مراقبت از خود‌ ادامه دهید. به طور قطعی روش‌های متعادل بسیاری برای زندگی کردن وجود دارد!