نوار را از بسته بیرون بیاورید، روی زبانتان بگذارید، و از واکسیناسیون لذت ببرید.
این شیوه، ایده اصلی در تکنولوژی جدیدی است که می‌تواند روزی واکسنی حیاتبخش برای کودکان در مناطق دورافتاده و محروم در برابر ویروس‌های روتا باشد.

گروهی ازپژوهشگران در دانشگاه جانز هاپکینز نوار نازکی ساخته‌اند که به سرعت در دهان نوزاد ذوب می‌شود و می‌تواند او را در برابر روتاویروس‌ها که هر سال 600000 کودک را به علت اسهال و استفراغ شدید می‌کشند، مصون سازد.

واکسن روتاویروس در حال حاضر به شکل مایع منجمد-خشک‌شده تولید می‌شود که باید سرد نگهداشته شود و این امر دسترسی به آن را در کشورهای جهان سوم مشکل می کند.

و نوزادان گاهی مایع را به بیرون تف می‌کنند – مشکلی که در صورت چسبیدن واکسن به زبان و حل شدن سریع برطرف می‌شود.

هنگامی که این گروهن بر چالش‌های این واکسن نواری باریک غلبه کنند،سیستمی آسان و موثر درمانی در اختیار خواهد بود.

به علاوه به گفته هایی-کوان مائو، مشاور طراحی این گروه این واکسن قیمت تمام‌شده کمتری خواهد داشت و حمل و نقل آن نیز بسیار آسان‌تر خواهد بود.