محققان اعلام کردند واکسن سرطان آنيت ژن باعث افزايش احتمال زنده ماندن بيماران سرطان کليه مي شود.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري رويترز؛ استفاده از واکسن سرطان آنتي ژن باعث افزايش احتمال زنده ماندن بيماران مبتلا به سرطان کليه تا حد 45 درصد مي شود.
بر اساس اين گزارش؛ محققان بعد از 17 ماه جمع آوري اطلاعات به اين نتايج رسيده اند .
اين گزارش حاکي است: محققان بدنبال مذاکره با اداره بهداشت براي تأکيد استفاده از اين واکسن براي درمان سرطان کليه هستند.
يادآور مي شود محققان همچنان بدنبال جمع آوري اطلاعات براي رسيدن به نتايج قطعي تر هستند.