Ways-to-take-responsibility-for-your-own-happinessیکی از دلایل اصلی که ما درزندگی رنج می بریم این است که شادی ما وابسته به شادی دیگران است. برخی از راههای که شما میتوانید مسئول خوشبختی خود باشید
1- از نظر مالی مستقل باشید
یکی از چیزهایی که شما برای بدست گرقتن زندگی به آ ن نیاز دارید داشتن  استقلال مالی است. اگر شما بطور مداوم برای نیازهای  مالی خود به کمک کسی نیاز نداشته باشید واقعا مستقل هستید . داشتن پول به شماآزادی می دهد و شما نمیخواهید به کسی پاسخگو باشید
2- پیدا کردن سرگرمی
مشغله داشتن مسئول خوشبختی است  و باعث  سلامت می شود. مانندن کتاب خواندن؛ نقاشی؛ رقص, لبخند برروی چهره شما می آورد.
3-انتظاارات خودرا به حداقل برسانید
اگر در نیازهای عاطفی فوق العاده به دیگران وابسته اید. ایا شما یک همسر, یک مادر ؛یک دوست دختر  دارید انتظارات خودرا پایین بیاورید بهتر است.  انتظارات بزرگ باعث بد بختی شماد دراز مدت میشود

4-لذت بردن ازچیزهای کوچک

به یاد داشته باشید که شما لزوما نیاز به صرف وقت با  دیگران هستید تاشادی به ارمغان بیاورند.  پیدا کردن شادی در لذت های کوچک زندگی، حتی ساده ترین آنها  خوب است.لبخند یک کودک کوچک، پابرهنه راه رفتن بر روی چمن، گل، باران، همه چیز.
5. عشق
در واقع به معنی این است که شما باید از تمام معایب خاص خود و صفات مثبت خود آگاه باشید

 

منبع-http://www.hidoctor.ir