beginner_walking_workout

پیاده روی یکی از اساسی ترین فعالیت های سالم است که حتی در شهرهای بزرگ به بوته فراموشی سپرده شده است؛ مثلاً مردمی را می بینید که به شکل زشتی به گامهای بی حال راه می روند که با فشار شتاب مشخص می شود.
در غیاب هر فعالیت بدنی دیگر برای افراد با گروه سنی گوناگون پیاده روی بیش از چهار مایل در ساعت- برای مدت نیم ساعت در روز- قابل ستایش است. برای عده ای مردم این تغییر جزیی در روند زندگی، پیشرفت گسترده ای را برای سلامتی و خوب زیستن فراهم خواهد کرد. وقتی شما آن را انجام می دهید اهمیت چندانی ندارد که چگونه آن را انجام می دهید. از زمان کار یا نیمی از وقت نهار را به پیاده روی اختصاص دهید یا از یک مایل مانده به محل کار یا خانه، بقیه راه را پیاده طی کنید. مخصوصاً، رقابتی را هنگام عصر ایجاد کنید؛ با گردش کردن به همراه همسایه یا توقف در محل های تازه، کار کنید. هر وقت که برای پیاده روی می روید، کفش های مسطح و راحت بپوشید- کفشهایی با کیفیت خوب که برای دویدن بسیار مناسب هستند، مگر اینکه بخواهید روی زمین مرطوب راه بروید و لباس مناسب بپوشید. یک کیف دوشی یا کوله پشتی را برای حمل کت بارانی و شاید شال گردن و دستکش همراه داشته باشید. همچنین ضروری خواهد بود، اگر واقعا ماجراجو باشید و بخواهید به آهستگی قدم بزنید.
هنگامی که منافعی را از نیم ساعت پیاده روی احساس کردید، باید برنامه پیاده روی را در روز تعطیل آخر هفته توسعه دهید. سعی کنید آن را به سه یا چهار ساعت برسانید، برای مثال، از خانه تا جایی را که برای صرف ناهار در نظر گرفته اید و برگشت از آنجا یا در اطراف بعضی از مکانهای زیبا باشد قدم بزنید. پیاده روی را به گونه ای انتخاب کنید که از نظر بدنی شما را خسته کند، خود را برای هر نوع آب و هوایی آماده کنید و بعد از مراجعه به خانه با یک حمام آب گرم و صرف غذای مطلوب تجدید نیرو کنید. پیاده روی خود را به یک فعالیت بدنی سودمند تبدیل کنید.