نتایج حاصل از بررسی در پژوهشکده فناوری های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی “ابن‌سینا” نشان داد که روش ترکیبی شامل نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده سطحی متصل به آنتی ‌بادی به همراه هدایت مغناطیسی خارجی به میزان زیادی سبب بهبود سیستم های نوین دارورسانی می شود.
به گزارش دکتر سلام به نقل ازمهر، در این بررسی که از سوی دکتر علی رزازان، عضو مرکز نانوتکنولوژی زیستی پژوهشکده ابن سینا انجام شد، هدف گیری داروها به سلول های سرطانی و سیستم های مورد نظر بررسی شد.

مهمترین چالش ها برای تجویز نانوذرات به درون سیستم گردش خون، جلوگیری از شناسایی آنها توسط سیستم ایمنی بدن، رساندن دارو‌ها به سلول‌ها و ارگان‌های مورد نظر با توجه به انتخاب دقیق جایگاه عمل دارو و کاهش عوارض جانبی آن به طور نرمال و سریع است.

روش های مختلفی بر پایه اصلاح سطحی نانوذرات، برای دست یافتن به نانوذراتی با نیمه عمر بالا در سیستم گردش خون پیشنهاد شده است. در یکی از این روشها، سطح نانوذرات با استفاده از مشتقات سیالیک اسید و یا پروتئین های پلاسما نظیر آلبومین یا بخش‌های غیر فعال شده کمپلمانی پوشانیده می‌شود. سیستم ایمنی بدن، این نانو ذرات را به عنوان عامل خودی می شناسد و واکنشی جهت از بین بردن آنها، نشان نمی‌ دهد.

در روش دیگر سطح نانوذرات با یکسری درشت مولکول‌های غیر یونی و آب دوست پوشیده می شود. تشکیل این لایه آب دوست بر سطح ذره، روشی مناسب جهت مخفی ماندن از سلول‌های ذره خوار تک هسته ای سیستم ایمنی است.

بنابراین روش ترکیبی نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده سطحی متصل به آنتی بادی به همراه هدایت مغناطیسی خارجی، جهت فراهم کردن توانایی دارو رسانی سیستم‌های نانوذره‌ای مورد تحقیق قرار گرفته است که سبب بهبود بسیار زیاد سیستم‌های نوین دارورسانی شده و می‌تواند کاربردهای وسیعی در این زمینه داشته باشد.