برخي از داروها باعث عوارض کبدي غير قابل جبران در فرد شده که جز با پيوند کبد نمي توان آن را درمان کرد.

دکتر رضا ملک زاده فوق تخصص گوارش در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: کبد از اصلي ترين مکان هاي سوخت و ساز داروها است و بايد در مصرف داروها اثرات جانبي و به ويژه عوارض کبدي آنها در بيماران کبدي در نظر گرفته شود .
وي گفت: داروي بيهوشي هالوتان ازجمله داروهايي است که در اکثر کشورهاي جهان مصرف نمي شود اما هنوز هم در کشور ما مورد استفاده قرار مي گيرد.اين دارو در برخي باعث عوارض کبدي غير قابل جبران شده که جز با پيوند کبد نمي توان بيمار را درمان کرد.
دکتر ملک زاده تصريح کرد: داروهاي مورد استفاده در رشته پرورش اندام که براي حجم دهي عضلات استفاده مي شود اثرات جبران ناپذيري را بر روي کبد باقي مي گذارد.