قرص‌هاي روان گردان با ايجاد انرژي منفي، خشونت در جامعه را افزايش مي‌دهند.

دكتر سعيد سيدي، روانپزشك، به باشگاه خبرنگاران گفت: مهم‌ترين  مشكل گسترش مصرف قرص هاي روان گردان افزايش خشونت در جامعه است چرا كه اين قرص هاي محرك با ايجاد انرژي منفي خطرات رفتاري را در جامعه افزايش مي‌دهند.
وي ادامه داد: مصرف قرص هاي روان گردان يا به اصطلاح اكستازي در تمام جهان رو به افزايش است در حاليكه اوج لذت در اثر مصرف اين قرص‌ها 6 ساعت است اما آثار آنها مدت ها ادامه دارد.
وي به علايمي كه پس از مصرف قرص هاي روان گردان در فرد ظاهر مي شود اشاره  كرد و تصريح كرد: بي اشتهايي، دندانسايي، افزايش ضربان قلب و احتمال خونريزي مغزي به دليل افزايش فشار خون از جمله مشكلاتي است كه به دنبال مصرف اين قرص‌ها در فرد ايجاد مي شود.
وي يادآور شد: در قرص‌هاي روان گردان ماده اي به نام دوپامين وجود داد كه به طور معمول افزايش مصرف آن منجر به بروز اضطراب وحشت و علايم جنون در فرد مي‌شود.