burpees5-520x242

 

جهت فراگیری نحوه صحیح انجام این حرکت می توانید از عکس موجود  ، نحوه صحیح انجام آن را فرا بگیرید

 

 

منبع-http://drhoba.ir