5467683

بهتر است مادران باردار تا جایی که می توانند از استرس و اضطراب داشتن پرهیز کنند و سعی کنند آرامش خود را در این دوران حفظ کنند چون موجب افزایش مشکلات حرکتی در نوزادشان خواهند شد!

مطالعات محققان نوتردام استرالیا نشان می دهد، رویدادهای استرس زا در دوران بارداری، علاوه بر کاهش عملکرد شناختی و وزن و مشکلات مربوط به ضعف سیستم ایمنی، با کاهش هماهنگی حرکتی در نوجوانی نیز مرتبط است.
این مطالعه با بررسی دو هزار و 900 زن باردار نشان می دهد که مشکلات مالی، مرگ اعضای خانواده یا دوستان و طلاق، مهمترین رویدادهای استرس زا تلقی می شوند که تاثیر جبران ناپذیری بر رشد جسمی و ذهنی جنین دارند. این مطالعه نشان می دهد نوجوانانی که مادرانشان در دوران بارداری تجربه یک رویداد استرس زا را دارند، در آزمون های پرشی و تعادلی امتیاز کمتری کسب می کنند. همچنین بستن دکمه های لباس و دوچرخه سواری برای این کودکان دشوارتر از هم سن و سالانشان است.
محققان بر این باورند که استرس دوران بارداری سبب می شود منطقه ای از مغز به نام قشر مخچه که نقش مهمی در کنترل حرکت دارد، به طور کامل توسعه پیدا نکند و همین امر موجب مشکلات حرکتی در نوجوانی می شود.
نتایج این مطالعات در نشریه Child Development منتشر شده است.

ایرنا از ساینس،