56a6382ca8398

آیا می دانستید با به دنیا آوردن فرزند جدید باعث گرم تر شدن فضای خانواده و جذاب تر شدن برای همسرتان خواهید شد مادر شدن و پدرشدن باعث تغییر و تحول ریادی در زندگی تان خواهد شد کیفیت زندگی با به دنیا آمدن عضو جدید خانواده با تغییر و تحول خوبی مواجه خواهد شد

خیلی از خانم‌ها نگران این هستند که بعد از زایمان، دیگر مثل سابق خوش اندام نباشند؛ اما این نگرانی بی جا است چون یک تحقیق جدید نشان داده، مردها بعد از زایمان، همسرشان را از نظر جنسی جذاب‌تر می‌بینند.

در تحقیقی که «شبکه مادران» در بریتانیا انجام داده، 66 درصد از پدرها اعتراف کرده‌اند، همسرشان بعد از بچه دار شدن به نظر آن‌ها جذاب‌تر می‌رسد.

در مقابل، محققان هم چنین متوجه شدند تنها 14 درصد از زنان تازه مادر شده بعد از زایمان به خوش اندامی خود اطمینان دارند و 40 درصد نگران این هستند که دیگر از نگاه همسرشان جذاب نباشند.

بیش از نصف والدین هم گفته‌اند، بچه دار شدن کمک کرده زندگی عشقی‌شان کیفیت بهتری داشته باشد و حدود 30 درصد هم گفته‌اند، بیش از قبل رابطه جنسی دارند.

سایت «ایندپندنت» ایرلند