سونو آنومالی چیست و هفته چندم انجام می شود؟

سونوگرافی آنومالی در سه ماهه دوم بارداری و بین هفته 18- 20 انجام می شود. این سونوگرافی برای بررسی ناهنجاری های جسمی جنین صورت میگیرد و می تواند عارضه های قلبی، نقص عضو ،شکاف کام ، عارضه های کلیوی و مغزی را در جنین بررسی کند. با انجام این سونوگرافی تا حدودی از سلامت جنینتان مطمئن خواهید شد.

غربالگری آنومالی برای بررسی موارد و مشکلاتی است که جدای از حالت نرمال جنین پدید می آیند. آنومالی غالبا تغییرات، ناهنجاری ها، مشکلات عجیب و نادر خارج از وضعیت معمول و طبیعی را مشخص میکند. موارد نادر در بارداری با این غربالگری قابل تشخیص است.

آنومالی اسکن ازطریق رحم و جنین در شکم انجام می شود. پزشک سونوگرافی رشد نرمال جنین و جایگاه جفت را مورد بررسی قرار میدهد. اسکن آنومالی نوعیی اسکن فراصوت در اواسط دوران بارداری بین هفته هیجده تا بیست حاملگی صورت میگیرد. محل جای گیری جنین، فرم و سایز صورت و دست ها در هفته بیستم مشخص می شود با تایید سونوگراف، می توانید تصویر جنینتان را بر روی مانیتور مشاهده کنید.

شما می توانید جنسیت فرزندتان را بفهمید و تصویری از او داشته باشید، یا تاریخ دقیق زایمان را بفهمید، همه این سؤال ها به وسیله سونوگراف پاسخ داده خواهد شد. با این حال غربالگری آنومالی هدفی دیگر دارد و آن هدف: تاییدکردن رشد جنین به شکل طبیعی است.

سونو آنومالی چیست و هفته چندم انجام می شود؟

حدود بیست دقیقه یا بیشتر این اسکن زمان میبرد که در بیشتر سونوگرافی ها شما می توانید در زمان بررسی ناهنجاری ها به وسیله سونوگراف، جنین را درون مانیتور ببینید. تعداد ضربان قلب بچه و قسمت های مختلف بدن جنین قابل مشاهده خواهد بود، ممکن است از اکثرارگانهای بدن جنین سر در نیاورید ولی متخصص در نواحی عرضی آن را مورد بررسی قرار میدهد. استخوان جنین، سفید رنگ و بافت های نرم بدن، خاکستری و لکه لکه و مایع آمنیوتیک دور جنین به صورت مشکی رنگ مشاهده می شود.

سونوگراف چه مواردی را بررسی می کند؟

سونوگراف، همه ارگانهای جنین را مشخص کرده و سایز آن ها را اندازه میگیرد. فرم سر را مشاهده میکند و اختلالات مغزی که قابل مشاهده هم باشد، تشخیص می دهد. چهره را می بیند و لب شکری بودن جنین را تشخیص میدهد. مشکلات شکاف کام و لب شکری به دهان بچه ارتباط داردکه به سختی قابل مشاهده است و واضح نیست.

سونو آنومالی چیست و هفته چندم انجام می شود؟
ستون مهره ها از بعد طولی وبعد عرضی مورد بررسی قرار میگیرد تا مطمئن شود تمامی استخوانها هم ردیف هستند. شکم و بخش های داخلی آن مورد بررسی قرار میگیرند.

بررسی امراض قلبی، بخش های مختلف آن و دریچه ها که باید یک اندازه باشند، انجام میگردد. (دریچه ها باید با هر تپش قلب باز و بسته شوند.)
معده جنین مشاهده می شود و اینکه جنین مقداری از مایع آمنیوتیک که حوالی آن قرار دارد را میخورد که این مایع را به حالت حباب سیاه رنگی در معده میبینید.

آیا جنین 2 کلیه سالم دارد؟ گردش ادرار به صورت آزاد در مثانه وجود دارد؟ در صورتی که مثانه جنین خالی است، در طول انجام اسکن باید مثانه پر شود تا به راحتی مشاهده شود. دست ها، پاها را مشاهده میکند و انگشتان دست و پا شمرده می شوند. جفت جنین، بند ناف و مایع آمنیوتیک پیرامون جنین مورد بررسی قرار میگیرند. جفت احتمال دارد در دیوار قدامی مقابل رحم یا دیوار خلفی رحم یا نزدیک به بالا یا اعماق رحم قرار بگیرد. احتمال دارد جفت به حدی پایین بیاید که گردن رحم (سرویکس) را مخفی کند. در صورتی که جفت پایین باشد شما احتیاج به اسکن دیگری در 3 ماهه آخردارید تا موقعیت جنین و جفت را کنترل کنید.

سونوگراف برای بررسی نحوه رشد جنین، قسمت های مختلف آن را اندازه گیری می کند که به صورت زیر است:

– سایز محیط اطراف سر (HC)

– سایز محیط شکم (AC)

– سایز استخوان ران (FL)

در اینجا لیست برخی از بیماری های صعب العلاج و درصد بررسی و مشاهده آن بیماری ها به وسیله سونوگراف ذکر می شود:

– نداشتن بخش فوقانی سر (بی مغزی): 98%

– لب شکری: 75%

– مشکلات نخاعی: 90%

– مشکلات دیواره شکمی (اگزام فالوس): 80%

– اختلالات دیواره شکمی (گاستروسیزیز): 98%

– ناهنجاری های اندام های زیرین مانند دست و پا: 90%

– اختلالات کلیوی، بزرگی یا نبود یا غیر طبیعی بودن کلیه: 84%

– افزایش مایع مغزی (هیدروسفالوس): 60%

– سندرم ادواردز یا سندرم پتاز (نقص کروموزومی): 95%

– اختلالات قلبی مهم (نقص عضو قلب، رگها و دریچه ها): 50%

سونو آنومالی چیست و هفته چندم انجام می شود؟
در برخی موارد مشکلات قلب و گرفتگی رگها، احتمال دارد تا پس از بارداری هم قابل بررسی نباشد. در اکثر مواردی که به انجام مجدد اسکن پیشنهاد می شود، عارضه مهمی وجود ندارد. تقریبا پانزده درصد از اسکن ها به 1 یا چند علت باید دوباره تکرار شود. که تکرار اسکن در هفته بیست و سوم بارداری انجام می شود.

در برخی از عارضه هایی که با اسکن آنومالی مشخص می شوند، این احتمال وجود دارد که بچه احتیاج به جراحی یا مراقبت هایی پس از تولد داشته باشد، و یا حتی در برخی موارد، جراحی جنین در رحم مادر صورت بگیرد. به همین دلیل لازم است فامیل، خانواده، مراقبین سلامت، دکتر زنان، متخصصین اطفال، فیزیوتراپ ها و … در برابر هر اختلالی از شما حمایت کنند .