smoking

نتایج بررسی ها نشان می دهد مادرانی که در طول دوران بارداری سیگار می کشیده اند ، یک سوم کمتر از بقیه دارای فرزند پسر می شوند

سیگار کشیدن در دوران بارداری می تواند به باروری برای پسر دار شدن آسیب برساند.

در حال حاضر، محققان با مطالعه در موش ها دریافته اند سیگار کشیدن اطرافیان در دوران بارداری و یا شیردهی می تواند به باروری آینده فرزندان آسیب  برساند.


در این مطالعه محققان دریافته اند  یکی از دلایل برای متوقف کردن سیگار کشیدن دآن است که صاحب فرزند پسر شدن بسیار کاهش یافته است.

انتشار نتایج
در نشریه فصلنامه علمی پژوهشی باروری انسانی نشان می دهد
اثرات سیگار کشیدن در دوران بارداری بر باروری فرزندان پسر تاثیر می گذارد و قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی سمی می تواند برای باروری مشکلات زیادی را به همراه داشته باشد.

با این همه مطالعه، اولین مدل جامع حیوانات نیز نشان دهد که چگونه سیگار کشیدن می تواند بر باروری نوزادان پسر تاثیر بگذارد.