800px-Being_a_twin_means_you_always_have_a_pillow_or_blanket_handy

در حالی که دوقلوزایی بطور معمول زیاد مشکل نیست، دوقلوها از دیدگاه  آماری زیادتر از  سایر نوزادان شانس مبتلا شدن به مشکلات در طی دوران نوزادی را دارند. این مشکلات به علت رقابت برای کسب مواد مغذی در درون  رحم مادر و همچنین متولد شدن بعضی دوقلوها از یک تخمک واحد به وجود می آید. در حالی که این مشکلات

بیشتر در مورد دوقلوها رایج است، اکثر دوقلوها بدون هیچ دردسری متولد می شوند.

وزن کم در هنگام تولد
دوقلوها نسبت به دیگر نوزادن بیشتر در معرض به دنیا آمدن با وزن کم هستند. هر کدام از نوزادان با وزن کمتر از ۲.۷ کیلوگرم به دنیا می آیند که این میزان وزن، در کمتر از ۱۰ درصد نوزادان شایع است و به عنوان کم وزنی شناخته می شود. وزن دوقلوهای مونوزیگوتیک –دوقلوهایی که از به اشتراک گذاری یک تخمک به وجود آمده اند- به طور معمول کمتر از دوقلوهای زیگوتیک است. اگر کودکی با وزن کم به دنیا بیاید، ممکن است نیاز به انکوباتور و تغذیه خاص داشته باشد تا وزن بگیرد.

تولد زودرس
دوقلوها مخصوصا دوقلوهای مونوزیگوتیک بیش از دیگر نوزادان احتمال دارد که زودتر از موعد به دنیا بیایند که ممکن است خطرات بی شماری -از جمله زردی که ناشی از درست کار نکردن اعضای بدن است، هیپو گلیسمی (کاهش قند خون) یا هیپوترمی که باعث می شود دمای بدن کاهش یابد و سندرم دیسترس تنفسی- برای سلامتی شان به همراه داشته باشد. سندرم دیسترس (زجر) تنفسی وقتی به وجود می آید که ریه به طور کامل شکل نگرفته باشد و هنوز نتواند با اکسیژنی که نوزاد تنفس می کند، به درستی کار کند. در این شرایط نوزاد باید در بیمارستان، تحت نظر و درمان قرار بگیرد.

ناهنجاری های مادرزادی
دوقلوهای مونوزیگوتیک بیشتر از دوقلوهای دی زیگوتیک و دیگر نوزادان در معرض ابتلا به نقص مادرزادی ای هستند که از طریق ژن والدین به آنها رسیده است. دوقلوهای همسان ممکن است هر دو دچار اختلالاتی -از انحراف چشم گرفته تا تا ناراحتی های مادر زادی قلب- باشند. برای دوقلوهای دی زیگوتیک هم این خطر وجود دارد که یکی یا هر دوی آنها ناهنجاری های مادرزادی داشته باشند اما چون از دو تخمک جداگانه به وجودآمده اند این خطر کاهش پیدا می کند.

سندرم انتقال خون بین دوقلوها (TTTS)
سندرم انتقال خون بین دوقلوها هنگامی رخ می دهد که دوقلوهای همسان یک جفت را در رحم مادرشان به اشتراک بگذارند. معمولاً جفت به عملکرد طبیعی خود ادامه خواهد داد و مقدار مساوی خون و مواد مغذی به هر دو جنین می رساند. اما گاهی اوقات ممکن است به درستی عمل نکند و یکی از جنین ها خون کمتر و جنین دیگر خون بیشتری دریافت کند که باعث می شود قلب یکی از دوقلوها بیشتر کار کند تا خون را در بدن توزیع کند، در حالی که دوقلوی دیگر دچار کم خونی می شود. اگر TTTS درمان نشود به میزان ۸۰ درصد می تواند باعث مرگ و میر شود.

منبع-phow