carac_photo_1
واریس، خطوط بنفش رنگ یا برجستگی های طنابی شکل است که در پی نارسایی وریدها یا همان سیاهرگ های سطحی اندام تحتانی ایجاد می شود. و امروزه اکثر بانوان ایرانی را دچار خود کرده است.

دکتر میرریاحی گفت: احتمال واریسی شدن در همه سیاهرگ‌ها وجود دارد اما بیشترین مکان ابتلا اندام‌های پایینی و پاها هستند. سیاهرگ‌های واریسی، در نتیجه اختلال عملکرد دریچه‌های موجود در سیاهرگ‌ها ایجاد می‌شود و در حالت طبیعی، این دریچه‌ها از بازگشت خون در مسیر عکس (به سمت پایین)‌ جلوگیری می‌کند.
وی افزود: تمرینات ورزشی وجود دارد تا در مبتلا شدن به واریس کمک کند و مطالعات جدید ئانشمندان نشان می دهد این بیماری در زنان دو برابر مردان است.
گفتنی است ورزش‌هایی مانند راه رفتن، دوچرخه‌سواری یا شنا به کاهش فشار در سیاهرگ‌ها و تخفیف ناراحتی واریس کمک می‌کند.