index.jpg586856

بو و رایحه بدن مادران بارداری بر اساس نوع جنسیت جنین شان با هم متفاوت است و از بدن مادری که جنین پسر دارد نسبت به بدن مادری که جنین دختر در رحم دارد بوی متفاوتی استشمام می شود!

گروه علمی، تحقیقات صورت گرفته توسط محققان آمریکایی نشان می‌دهد: برخی گونه‌های ماده، یک رایحه بارداری طبیعی منتشر می‌کنند که گونه‌های نر قادر به تشخیص آن هستند.

 برخی تحقیقات عنوان می‌کنند که برخی گونه‌های نر از جمله انسان از توانایی استشمام رایحه خاص و تشخیص بارداری گونه ماده برخوردار هستند.

محققان دانشگاه‌های دوک و کالیفرنیا در برکلی در تحقیق اخیر خود نشان دادند، برخی گونه‌های ماده یک رایحه بارداری طبیعی منتشر می‌کنند که گونه‌های نر قادر به تشخیص این رایحه هستند؛ چنین رایحه‌ای حتی می‌تواند جنسیت جنین در رحم را نیز مشخص کند.

در این مطالعه، میمون‌های لمور ماده مورد بررسی قرار گرفتند؛ محققان از سوآب پنبه‌ای برای جمع‌آوری نمونه بو از ناحیه تناسلی 12 لمور باردار قبل و در زمان بارداری استفاده کردند.

از آنالیز شیمیایی برای شناسایی صدها ترکیب که رایحه بارداری را تشکیل می‌دهند، استفاده شد و نخستین شواهد مستقیم در گونه‌های حیوانی بدست آمد که نشان می‌دهد، رایحه مادر باردار بر اساس جنسیت جنین متفاوت است.

محققان دریافتند، لمورهای باردار رایحه ساده‌ای از خود منتشر می‌کنند که حاوی ترکیبات بودار کمتری در مقایسه با دوره قبل از بارداری است و این رایحه زمانی‌که مادر به جنین پسر باردار باشد، بارزتر است.

الگوهایی مرتبط با تغییرات در سطوح هورمون‌های خون شناسایی شدند؛ تفاوت در هورمون‌ها بین لمور باردار به جنین پسر با جنین دختر قابل توجه بود.

به گفته محققان، این رد بویایی به تعاملات اجتماعی لمورها از جمله شناسایی مادر و نوزاد و کاهش درگیری بین گروهی کمک می‌کند.

نتایج این تحقیق در مجله Biology Letters منتشر شده است.

بولتن نیوز