index

علت ازیاد جمعیت مردان نسبت به زنان جیست و چه عاملی در ایجاد این امر تاثیرگذار است طبق آخرین تحقیقات ،فرزندان پسر آمار تولد بالاتری نسبت به فرزندان دختر دارند.

احتمال اینکه جنین، پسر یا دختر باشد، مساوی است ولی مرگ بیشتر جنین‌های دختر باعث شده پسرهای بیشتری به دنیا بیایند.

پیش‌تر این باور وجود داشت که جنین پسر ضعیف‌تر از جنین دختر است اما نتیجه تحقیق استیون اورزاک و همکارانش در «انستیتو تحقیقات فرش پوند» در ماساچوست آمریکا می‌گوید، تعداد نطفه‌های پسر و دختر در ابتدا برابر هستند اما تعداد مرگ‌ومیر در بین جنین‌های دختر از پسرها بیش‌تر است.

آن‌ها جنسیت جنین را در مراحل مختلف بررسی کردند، که شامل 3 تا 6 روزگی هم می‌شد. در این مقطع میزان نطفه‌های پسر و دختر برابر بودند اما تعداد جنین‌های غیرعادی پسر بیش از دخترها بود. به‌این‌ترتیب، انتظار می‌رود مرگ‌ومیر جنین پسر در هفته اول تشکیل، از دخترها بیشتر باشد.

در 10 تا 15 هفته بعدی، جنین‌های دختری که می‌مردند بیش از پسرها بود و سپس بین هفته‌های 28 تا 35 دوباره تعداد جنین‌های پسر مرده، بیش‌تر می‌شد.

گزارش‌های قبلی می‌گفتند، تعداد نطفه‌های پسر بیش از دخترها است و در جریان بارداری، مرگ‌ومیر بین جنین‌های پسر بیشتر است.

این تحقیق در مجله «Proceedings of the National Academy of Sciences» منتشر شده است.

سلامانه