2163-Breastfeeding-shields-babies-from-pollution

با تغذیه نوزاد به وسیله شیر مادر وی را از انواع خطرات و مضرات آلودگی در هوا محافظت کنید

 این مطالعه نشان می دهد که تغذیه با شیر مادر تاثیر ذرات ریز و دی اکسید نیتروژن در نوزاد را کاهش می دهد. اثرات آلودگی هوا بر نوزادان بسیار خطرناک است و تغذیه با شیر مادر این اثرات مخرب را خنثی می کند.
مهمترین تاثیر مخرب آلاینده های جوی، بر رشد ذهنی نوزاد است.
سیستم اعصاب مرکزی نوزاد فاقد مکانیسم سم زدایی قوی است؛ بنابراین شیر مادر تنها راه حل است.
منظور از ذرات ریز یا PM2.5 ، ذراتی هستند که قطرشان کمتر از یک چهارم یک تار موی انسان است. این ذرات به اندازه ای سبک هستند که در سراسر هوا پخش می شوند و از طریق سیستم تنفسی، وارد بدن می شوند.
این مطالعه از سال 2006 بر روی مادرانی که در آن زمان باردار بودند شروع شد و در سال جاری که این کودکان هشت سال دارند به پایان رسیده است.
نتایج این تحقیقات در نشریه Environment International منتشر شده است.

ایرنا