Leah-Cesarean

عمل سزارین به تنهایی عوارض بسیار زیادی برای مادر دارد که تکرار آن برای زایمان های بعدی می تواند خطرآفرین و مشکل ساز باشد.

طبق گفته محققان، زنانی که اولین فرزند خود را به طریق سزارین بدنیا آورده اند بیش از زنانی که زایمان طبیعی داشته اند نیاز به تزریق خون و یا بستری شدن در بخش مراقبت ویژه دارند.

محققان مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در ایالات متحده عنوان می کنند از هر ده نفری که اولین زایمانشان را بصورت سزارین انجام داده اند ۹ نفر آنها زایمان های بعدی را هم از همین راه انجام می دهند. پس تصمیم به روش زایمان در تولد نوزاد اول بسیار مهم است.

بررسی های قبلی نشان داده است که عمل سزارین مکرر خطر پارگی رحم و احتمال نیاز به خروج رحم را نیز افزایش می دهد. متخصصین می گویند نیاز به زایمان به طریق سزارین تنها در کمتر از ۱۵ درصد از موارد تولد ضرورت دارد.

بررسی ها نشان داده است که افزایش خطر زایمان به روش سزارین برای مادر در تمام سنین و نژادها وجود دارد و عوارض جانبی عمل سزارین به مراتب بیشتر از زایمان طبیعی است.

مهر