images.jpg8568

برخی بارداری ها با عواملی منجر به سقط می شوند و موجب مرگ جنین و ایجاد ناراحتی برای والدین وی می شوند.

برخی از علل مرگ و میر در اواخر دوران بارداری عبارتند از:

ناهنجاری های کروموزومی
سایر سندرم های ژنتیکی
نقایص ساختمانی
پارگی وسیع جفتی
پادتن های آنتی فسفولیپید
فشردگی بند ناف
دلایل ناشناخته که معمولا بسیار شایع است.

بارداری مجدد پس از مرگ جنین

گاهی پزشک می تواند علت را تشخیص دهد و گاهی قادر نیست. در هر صورت اکثر بیماران با صحبت با دکتر خود و برنامه ریزی، راهکاری برای پیشگیری از مرگ در بارداری های بعدی بهره مند می شوند.

پزشک در بارداری های بعدی، ممکن است برای تشخیص ناهنجاری های خاصی که با مرگ جنینی مرتبط است به انجام آزمایش های خون توصیه کند. اغلب در صورتی که در گذشته با مرگ جنین در اواخر بارداری مواجه شده باشید پزشکان میزان پیشرفت شما را با انجام سونوگرافی های منظم و آزمایش های وضعیت سلامت جنینی پیگیری می کنند.

ممکن است پزشک شما توصیه کند قبل از شروع درد، کمی زودتر زایمان صورت گیرد. احتمالا در دوران بارداری بعدی خود احساس اضطراب دارید که کاملا طبیعی است، ولی به خاطر داشته باشید لطمه خوردن از مرگ جنین برای بار دوم نادر است.