pills
درد قاعدگی، مانند PMS، به شکلهای مختلفی بروز می کند. بعضی از زنان مخصوصاً آنهایی که زیر بیست و پنج سال دارند از درد انقباضهای روده ای، درد زیر شکم و به ویژه در اولین روز پریود (دوره) رنج می برند. بعد از حاملگی این دردها اغلب از بین می روند.
یک نوع درد سنگین مداوم در زیر شکم، بیشتر در بین زنان بالغ عمومیت دارد. این می تواند قبل از پریود (دوره) شروع شده، حتی بعد از حاملگی نیز بدتر شود. تعدادی از زنان که همچنان از PMS رنج می برند این در را دارند؛ در این وضعیت درمان PMS اغلب از شروع درد قاعدگی جلوگیری می کند.
بعضی از پزشکان به استفاده از آن اعتقاد داشته، می گویند که درد قاعدگی نشانه ای از مشکلات احساسی است. هیچ شاهدی برای دفاع از این نظریه وجود ندارد اگر چه همکاری بین PMS و درد ممکن است در ارتباط با پیشرفت خیالی باشد. این تصور از علائم عصبی است که ممکن است گرایش بعضی از پزشکان را به سوی آن سوق دهد. واقعیت این است که اغلب پزشکان مرد هستند و هیچ گونه تجربه ای درباره این مسائل ندارند، با حقیقتی ممزوج شده اند که زندگی آنها را تهدید نمی کند، بدین معنی که تعدادی این امر را جدی نمی گیرند.
معمولاً مسائل قاعدگی نیازی به کمک درمانی ندارد. به هر حال، در صورتی که خیلی بیش از اندازه و جدی تر از آن باشد که انتظار دارید، می تواند نشانه ای از عفونت لگن باشد. بنابراین اگر درد تا حدودی بدتر از ماه های قبلی است و شما برای مدت سه ماه یا بیشتر IUD داشته اید و یا اخیراً آمیزش داشته اید، و در ناحیه لگن درد با تهوع و تب همراه باشد نیاز است که جهت درمان به پزشک مراجعه کنید.