nervousbreakdown11

اگر پریودهای شما به طور پیشرفته ای سخت تر و سنگین هستند، باید به طریقی با پزشک مشورت کنید. این باید نشانه بیماری شرایطی از قبیل اندامهای داخلی، فیبروئیدها و یا کیست تخمدان باشد که معالجه آن ممکن است الزامی باشد. به هر حال اگر علل چنین موردی را بتوان حذف کرد یا حتی در صورت وجود یک فیبروئید کوچک، ممکن است قادر باشید هورمون تان را دوباره متعادل کرده، مشکل را برطرف کنید.  GLA یک مکمل غذایی مقوی برای زمانی است که با این مشکل مواجه اند. همچنین باید آهن مصرفی را تامین کنید زیرا از دست دادن خون زیاد می تواند باعث کم خونی شود
انواع فعالیتی که ساختن عضله ها را تحریک می کند می تواند مفیدباشد زیرا آنها عملکرد بدنتان را به راهی در جهت مقابله طبیعی با توسعه مشکلات قاعدگی و تولید استروژن زیاد سوق می دهند
از دست دادن چربی اغلب کمک زیادی خواهد کرد اما کوشش نکنید آن را با رژیم غذایی انجام دهید.